Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

No 1.maija vienots KAC un VPVKAC tīkls visā novadā

Lai turpinātu nodrošināt Cēsu novada iedzīvotājiem ērtus un pieejamus pakalpojumus pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai un nodrošinātu efektīvāku resursu izmantošanu, no 1. maija visā novadā klientu apkalpošanas centru (KAC) un Valsts un pašvaldību vienoto klientu centru (VPVKAC) tīkls sāks darboties pēc vienotas sistēmas.

Vienotā sistēma paredz, ka turpmāk Ģikšu, Skujenes un Zaubes bibliotēkā varēs saņemt ne tikai bibliotēkas sniegtos pakalpojumus, bet arī iesniegt iesniegumus un veikt maksājumus par komunālajiem pakalpojumiem, nekustāmā īpašuma nodokli, nomu un īri. Maksājumus būs iespējams veikt gan skaidrā naudā, gan ar norēķinu karti.

Līvos, Nītaurē un Ieriķos bibliotēkās turpinās nodrošināt līdzšinējos pakalpojumus. 

Amatas apvienības teritorijā valsts un pašvaldību pakalpojumus iedzīvotājiem sniegs divi Valsts un pašvaldību vienotie ai klientu centri. Darbu turpinās Nītaures VPVKAC, savukārt jauns VPVKAC tiek veidots Drabešu pagasta “Ausmās”. “Ausmās” pašlaik ir uzsākts telpu remonts un pakalpojumau centra iekārtošanas darbi. VPVKAC var pieteikt visus valsts pārvaldes portālā www.latvija.lv pieejamos e-pakalpojumus.

Līdz ar jaunu un vienotu Cēsu novada pašvaldības pakalpojumu pieejamības modeļa izveides pabeigšanu, no 1.maija tiek likvidētas Zaubes, Skujenes un Amatas pagastu pārvaldes. Visos pagastos saimnieciskos jautājumus risinās pagastu saimniecības pārziņi. Aicinām iedzīvotājus visos komunālajos un ceļu uzturēšanas jautājumos primāri vērsties pie sava pagasta saimniecības pārziņa. 

Saimniecības pārziņu kontaktinformācija:

 • Amatas un Drabešu pagasts
  Aigars Krieviņš (ceļu uzturēšana), tālrunis 28657259, e-pasts aigars.krievins@cesunovads.lv, Ainis Puķāns (ūdenssaimniecība) 26425758, e-pasts ainis.pukans@cesunovads.lv. 
 • Skujenes pagasts
  Vita Demešenkova, tālrunis 29479487, e-pasts vita.demesenkova@cesunovads.lv 
 • Nītaures pagasts
  lgvars Zvaigzne, tālrunis 28002237, e-pasts ilgvars.zvaigzne@cesunovads.lv 
 • Zaubes pagasts
  Valda Veisenkopfa, tālrunis 29170544, e-pasts valda.veisenkopfa@cesunovads.lv

VPVKAC un KAC kontaktinformācija: 

Ģikšu bibliotēka/KAC 
Egļu iela 1, Ģikši, Cēsu novads, LV-4141 
Dace Lāce, tālr. 29139327, e-pasts: dace.lace@cesunovads.lv 
 
Skujenes bibliotēka/KAC 

“Gaismas”, Skujenes pagasts, Cēsu novads, LV-4143 
Ieva Palkavniece, tālr.25701786, e-pasts: ieva.palkavniece@cesunovads.lv 

Zaubes bibliotēka/KAC 
“Bērzaines”, Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV-4113 
Tamāra Miķelsone, tālr.64129918, e-pasts: tamara.mikelsone@cesunovads.lv 

Cēsu novada Nītaures pagasta VPVKAC 
Nītaures pagasta pārvalde, “Pagasta ēka”, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Inese Ismailova, tālr.27850604, e-pasts: inese.ismailova@cesunovads.lv

 

Datums: 2024. gada 29. aprīlis