Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nodrošina piekļuvi vairākiem novada ezeriem

Nodrošina piekļuvi vairākiem novada ezeriem

Cēsu novada pašvaldības ūdenstilpju apsaimniekotājs "Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrība" turpina īstenot virkni projektu, kuru mērķis ir nodrošināt publisku piekļuvi novada ezeriem, kas iekļaujas apstiprinātajā ūdenstilpju attīstības koncepcijā noteiktajos uzdevumos.

Šobrīd, sadarbībā ar ezera krastu īpašnieku, izveidota labiekārtota piekļuve Nedža ezeram Inešu pagastā, savukārt Tauna ezerā turpmāk iespējams nokļūt caur Pīles kanālu, kas savieno Tauna un Ineša ezerus.

Pie Ineša ezera uzsākts projekts, lai nodrošinātu piekļuvi no ezera krasta pie "Jēkuļiem". Tāpat tiek veikti saskaņošanas darbi, lai labiekārtotu laivu ielaišanas vietu pie Ungura ezera un nodrošinātu piekļuvi Āraišu un Bānūžu ezeriem. 

Biedrība izsaka pateicību ezeru krastu zemju īpašniekiem, kas izteikuši vēlmi sadarboties, lai caur to īpašumu nodrošinātu sabiedrības piekļuvi novadu ezeriem.

 

Datums: 2024. gada 28. maijs