Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Noslēgušies Drabešu Jaunās pamatskolas ēkas siltināšanas būvdarbi

Noslēgušies Drabešu Jaunās pamatskolas ēkas siltināšanas būvdarbi

Noslēgušies aizvadītā gada jūlijā uzsāktie Drabešu Jaunās pamatskolas fasādes siltināšanas būvdarbi. 

Būvdarbu rezultātā paaugstināta ēkas energoefektivitāte, kas ļaus ievērojami samazināt siltuma zudumus un primārās enerģijas patēriņu skolas ēkā.

Ēkai veikta cokola, bēniņu un fasādes siltināšana, bojāto logu un ārdurvju nomaiņa, ieejas mezgla atjaunošana, kā arī citi tehniski uzlabojumi. 

Būtiski siltināšanas darbi tika paveikti jau līdz pagājušā gada decembrim. Skola apkures sezonā novēroja ievērojamus uzlabojumus energoefektivitātē. Granulu apkures katls darbojās ar būtiski mazāku jaudu telpās, nodrošinot jau ierasto komforta temperatūru. Skola energoresursu taupīšanas laikā, ieguva iespēju, nesamazinot gaisa temperatūru telpās, samazināt granulu patēriņu.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 367 335,72, no kurām ERAF finansējums ir 312 235,36 EUR, valsts budžeta dotācija 13 775,09 EUR, pašvaldības finansējums - 41 325,27 EUR. Būvdarbus objektā veica SIA "Kraftwork", būvuzraudzību - SIA "Marčuks", autoruzraudzību –SIA  ““Arhitektu birojs ARTEKS”.

Projekts "Drabešu Jaunās pamatskolas fasādes siltināšana, nodrošinot energoefektivitātes paaugstināšanu" tiek realizēts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" un 13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā" 13.1.3.1. pasākuma "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai" piekto atlases kārtu "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai".

 

Datums: 2023. gada 18. jūlijs