Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Notikusi Ieriķu stacijas nākotnes darbnīca

Notikusi Ieriķu stacijas nākotnes darbnīca

Vakar, 15.augustā, Ieriķu stacijā veiksmīgi noritēja tikšanās par Ieriķu stacijas nākotnes redzējumu, kurā atskatoties vēsturē un izjūtot stacijas ēkas telpu noskaņojumu, tika apspriestas iespējas un nepieciešamības, kādas aktivitātes tajā īstenot turpmāk.

Pilsētpētnieks, tūrisma un kultūrplānošanas eksperts Mārtiņš Enģelis klātesošos iepazīstināja ar pieredzēm un iespējām, kādas ir attīstot bijušās stacijas ēkas, kā arī izaicinājumiem, kas ņemami vērā.

Darba grupas intensīvā prāta vētras sesijā attīstīja trīs idejas Ieriķu stacijas nākotnes redzējumam, paredzot ēku gan kā kultūrvietu, gan dabas un vides izglītības centru, gan aktīvās atpūtas un tūrisma centru.

Darba grupu rezultāti tiks apkopoti un nodoti iedzīvotāju balsošanai nākamajā ceturtdienā plānotās teātra izrādes laika.

Paldies Ieriķu un Cēsu novada iedzīvotājiem, kas atrada laiku un pievienojās darbnīcai!

Ieriķu stacijas nākotnes darbnīcu rīkoja biedrība “Amatas novada attīstības fonds” ar Cēsu novada pašvaldības finansiālu atbalstu Cēsu novada kultūras projektu konkursa ietvaros.

Datums: 2023. gada 16. augusts