Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par Amatas apvienības pārvaldei piederošo ielu un ceļu sniega mehanizētu tīrīšanu

Par Amatas apvienības pārvaldei piederošo ielu un ceļu sniega mehanizētu tīrīšanu

Amatas apvienības teritorijā noslēgti jauni līgumi par Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldei piederošo ielu un ceļu sniega mehanizētu tīrīšanu 2023./2024. un 2024./2025. gadu ziemas sezonās.

Sērmūkšos, kā arī ceļa posmā Baloži–Makstnieki–Velmeri–Ģikši tīrīšanu veiks SIA "MDK GARANTS". 

Vecskujenē un Pērkoņos ceļu tīrīšanu veiks Skujenes pagasta ZS “GAVIEŠI”, savukārt Kosā, ceļa posmā Nītaure–Ķēči, ceļu tīrīšanas darbus veiks Nītaures pagasta Jāņa Apsīša zemnieku saimniecība "Kronīši".  

Ceļus Annas–Kliģene un Griķīši–Pauļi–Nemnaudi tīrīs SIA "CT Noma". 

Mores pagasta ZS "KOCIŅI" sniega tīrīšanu veiks ceļa posmos Bērzi–Zaube un Zaube–Galiņi.  

Aparniekos un Ģikšos ceļus tīrīs SIA "MaksFarm", savukārt Āraišos un Drabešos – Drabešu pagasta ZS "SKOLASKALNS". 

SIA "METSO" tīrīs ceļa posmu Poliešas–Ruki–Silnieki.  

Posmu Ieriķi–Bille–Spāre tīrīs SIA "Amatas Vizuļi". 

Līvos un Agrā ceļu tīrīšanu no sniega veiks SIA "KOM-AUTO". 

Kontaktinformācija neskaidrību gadījumā: 

  • Amatas un Drabešu pagastā – Aigars Krieviņš, tālr. nr.: 28657259; 
  • Nītaures pagastā – Ilgvars Zvaigzne, tālr. nr.: 29117506; 
  • Skujenes pagastā – Vita Demešenkova, tālr. nr.: 29479487; 
  • Zaubes pagastā – Valda Veisenkopfa, tālr. nr.: 29170544. 

 

Datums: 2023. gada 27. novembris