Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par kustamās mantas - pasažieru autobusa Mercedes Benz Sprinter 413 elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības kustamās mantas - pasažieru autobusa Mercedes Benz Sprinter 413, valsts reģistrācijas Nr. HG5098, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.amata.lv, Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldē un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Sīkāka informācija par kustamo mantu un tā izmantošanu, kā arī vienoties par kustamās mantas apskati pa tālruni – 27867353 (Juris Suseklis).

Kustamās mantas sākumcena 1000,00 EUR. Nodrošinājuma nauda – 10 % no kustamās mantas nosacītās cenas, t. i., 100,00 EUR. Izsoles solis – 50,00 EUR

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 3.jūlija plkst.13.00 līdz 2023.gada 24.jūlijam plkst.13.00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 3.jūlija plkst.13.00 līdz 2023.gada 13.jūlijam plkst.23.59.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājuma naudu Cēsu novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000031048) bankas kontā AS “SEB banka”, konta Nr. LV51UNLA0004013130835, ar norādi „Izsoles nodrošinājums elektroniskajai izsolei kustamajai mantai - pasažieru autobusam Mercedes Benz Sprinter 413”.
Izsoles dalības maksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē sagatavotu rēķinu jāiemaksā Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Izsoles noteikumi
Pasažieru autobusa Mercedes Benz Sprinter 413 novērtējums

Datums: 2023. gada 30. jūnijs