Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Par nekustamā īpašuma "Ozoli"-11 elektronisko izsoli

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ozoli”-11, Zaube, Zaubes pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42969000037, kas sastāv no dzīvokļa 37,7 m2 platībā un 377/9623 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.amata.lv, Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldē un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Sīkāka informācija par nekustamo īpašumu un tā izmantošanu, kā arī vienoties par nekustamā īpašuma apskati pa tālruni – 29170544 (Valda Veisenkopfa).

Nekustamā īpašuma sākumcena 1726,00 EUR. Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t. i., 172,60 EUR. Izsoles solis – 100,00 EUR

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023.gada 5.jūnija plkst.13.00 līdz 2023.gada 5.jūlijam plkst.13.00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2023. gada 5.jūnija plkst.13.00 līdz 2023.gada 25.jūnijam plkst.23.59.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājuma naudu Cēsu novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000031048) bankas kontā AS “SEB banka”, konta Nr. LV51UNLA0004013130835, ar norādi „Izsoles nodrošinājums elektroniskajai izsolei nekustamajam īpašumam “Ozoli”-11”.

Izsoles dalības maksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē sagatavotu rēķinu jāiemaksā Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Izsoles noteikumi
NĪ “Ozoli”-11 vērtējums

Datums: 2023. gada 1. jūnijs