Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pašvaldība tiekas ar nītauriešiem

Nītaurē 25.jūlijā Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova tikās ar Nītaures senioriem un citiem interesentiem, lai uzklausītu aktualitātes un sniegtu atbildes uz vietējo iedzīvotāju jautājumiem. 

Uz vairākiem jautājumiem risinājumi jau rasti vai tiek risināti. Nītaures kapos nodrošināta ūdens pieejamība. Tāpat tiek izskatīts jautājums par Nītaures centrā izveidojušos ietves izskalojumu. Amatas apvienības pārvalde par to ir informēta un, sadarbībā ar Latvijas Valsts Ceļiem jautājums tiek risināts, lai novērstu bojājumus. 

No iedzīvotājiem tika saņemti jautājumi par transportlīdzekļu ātruma ierobežojuma zīmēm uz ceļa caur Nītauri. Nītaures centrā automašīnas pārvietojas ar ātrumu 50 km/h. Latvijas Valsts Ceļi nesaredz iespēju samazināt ātruma ierobežojumu šajā posmā.

Uzklausot iedzīvotājus un uzlabojot atpūtas infrastruktūru, nākamā gada budžetā tiks rasti līdzekļi Strautiņu dīķa peldvietas uzlabošanai. 

Nītaurē nav plānots atjaunot publisko pirti, taču jau pavisam drīz pirts telpās tiks uzsākti remontdarbi, lai jau no 1.septembra telpās varētu darboties seniori.  Senioriem būs savas telpas, kur tikties, apmainīties ar idejām vai organizēt dažādus pasākumus un nodarbības. 

Visi tikšanās laikā saņemtie jautājumi un priekšlikumi apkopoti un nodoti Amatas apvienības pārvaldei. 

Iedzīvotāji arī turpmāk aicināti savlaicīgi informēt pārvaldi par jautājumiem, ierosinājumiem un problēmām, ja tādas radušās.

 

Datums: 2023. gada 28. jūlijs