Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pateicamies labo darbu veicējiem Amatas apvienībā

Pateicamies labo darbu veicējiem Amatas apvienībā

Amatas apvienības pārvalde 2023.gada Latvijas Republikas svētku laikā un patriotu nedēļas pasākumos Zaubes, Skujenes, Nītaures un Amatas pagastā izteiks pateicību iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām un pašvaldības darbiniekiem par ieguldījumu kultūras dzīvē, aktīvu un ilggadīgu līdzdalību apvienības organizēto sporta pasākumu norisē, kā arī par ieguldījumu pagastu atpazīstamības veicināšanā. 

Zaubes pagastā 10.novembrī pateicības tika pasniegtas:

1. Zaubes jauktajam korim un diriģentam Rihardam Rudzītim par veiksmīgu piedalīšanos XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos.
2. Zaubes pagasta 1.- 4. klašu skolēnu deju kolektīvu "Ozoliņš" un vadītājai Inesei Daugavietei par Dziesmu un Deju svētku tradīcijas saglabāšanu.
3. Agrim Verneram par Zaubes pagasta popularizēšanu un Zaubes ozola kā pagasta simbola izveidi.
4. Sandrai Eglītei par atbalstu Zaubes korim dalībai XXVII Vispārējos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos un Zaubes pagasta atpazīstamības veicināšanu.

Nītaures pagastā pateicības pasniegs:

1. Dzidrai Medvedjevai par Nītaures pagasta atpazīstamĪbas veicināšanu, ilggadĪgu un rosīgu darbošanos dzejas jaunradē.
2. Ilonai Andrēvičai par Nītaures pagasta atpazīstamības veicināšanu, izcili novērtētu ēdienu gatavošanu Nītaures Mūzikas un mākslas pamatskolā.
3. Saivai Lazdānei par Nītaures pagasta atpazīstamības veicināšanu, izcili novērtētu ēdienu gatavošanu Nītaures Mūzikas un mākslas pamatskolā.
4. Mariannai Rozītei par ilggadīgu un priekšzīmīgu skolotājas darbu Nītaures Mūzikas un mākslas pamatskolā.
5. Nītaures luterāņu baznīcas draudzei par baznīcas ēkas atjaunošanu un kultūras pasākumu organizēšanu, veicinot Nītaures atpazīstamību.
6. Marekam Gablikam par skijoringa pasākumu organizēšanu, veicinot Nītaures un Zaubes atpazīstamību. 

Pateicības tiks pasniegtas 17.novembrī plkst.17.00 Nītaures Kultūras namā valsts svētku pasākuma laikā.    

Skujenes pagastā: 

1. Dianai Kolotiļinai par muzicēšanu skujeniešu tradicionālajā koncertā "Mana dziesma".
2. Andrim Dzvinko par muzicēšanu skujeniešu tradicionālajā koncertā "Mana dziesma".       
3. Vitai Zaharovai par muzicēšanu skujeniešu tradicionālajā koncertā "Mana dziesma".  
4. Dārtai Prancānei par muzicēšanu skujeniešu tradicionālajā koncertā "Mana dziesma". 
5. Egonam Veidemanim par atbalstu un aktīvu darbošanos Skujenes sporta svētku tradīcijas saglabāšanā.
6. Ievai Rudenei par atbalstu un aktīvu darbošanos Skujenes sporta svētku tradīcijas saglabāšanā.
7. Ilzei Šmatei par atbalstu un aktīvu darbošanos Skujenes sporta svētku tradīcijas saglabāšanā.
8. Līga Jakovļeva par atbalstu un aktīvu darbošanos Skujenes sporta svētku tradīcijas saglabāšanā.
9. Dacei Mellei par atbalstu un aktīvu darbošanos Skujenes sporta svētku tradīcijas saglabāšanā.
10. Edijam Knāķim par atbalstu un aktīvu darbošanos Skujenes sporta svētku tradīcijas saglabāšanā.
11. Liene Margeviča par Skujenes pagasta atpazīstamības veicināšanu un popularizēšanu.
12. Straupju ģimenei par Skujenes Pilskalna labiekārtošanu, atpazīstamības veicināšanu un popularizēšanu.
13. Valērijam Dičkovskim par gleznu izstādīšanu Skujenes Tautas namā un Amatas apvienības svētku ugunsskulptūras veidošanu. 

Pateicības tiks pasniegtas 17.novembrī plkst.19.00 Skujenes Tautas namā valsts svētku pasākuma laikā.  

Amatas un Drabešu pagastā:

1. Biedrībai "Cerību spārni" un vadītājai Evai Viļķinai par Spāres tirdziņa organizēšanu un atpazīstamības veicināšanu.
2. Deju kolektīvam "Amata" un vadītājai Lilitai Venterei par veiksmīgu dalību XXVII Vispārejos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos un Amatas pagasta atpazīstamības veicināšanu. 
3. Audēju kopai "Aušas" un vadītājai Rudītei Platai par veiksmīgu dalību XXVII Vispārejos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos un Drabešu pagasta atpazīstamības veicināšanu. 
4. Drabešu Amatu mājai un vadītājai Inesei Rozei par veiksmīgu dalību XXVII Vispārejos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos un Drabešu pagasta atpazīstamĪbas veicināšanu.
5. Folkloras kopai "Ore" un vadītājai Inesei Rozei par veiksmīgu dalību XXVII Vispārejos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos un Drabešu pagasta atpazīstamības veicināšanu.
6. Vīru korim "Cesis" un diriģentei Marikai Slotinai–Brantei par veiksmīgu dalību XXVII Visparejos latviešu Dziesmu un XVII Deju svētkos.
7. Taiga Krūmiņa par aktīvu un ilggadīgu darbu Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku tradicijas saglabāšanā.

Pateicības tiks pasniegtas 18.novembrī plkst.19.00 Amatas Kultūras namā valsts svētku pasākuma laikā. 

Leposimies ar savu pagastu un tā ļaudīm!

Datums: 2023. gada 14. novembris