Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pie Melānijas Vanagas muzeja uzstādīti informatīvie stendi

Pie Melānijas Vanagas muzeja uzstādīti informatīvie stendi

Septembra izskaņā uzstādīti informatīvie stendi pie Melānijas Vanagas muzeja ēkas. To saturu sagatavoja muzeja vadītāja Ingrīda Lāce, bet māksliniecisko noformējumu veidoja Cēsu muzeja mākslinieks Dainis Andersons. 

Stendos skatāmas fotogrāfijas un lasāma informācija par Melānijas Vanagas veikumu un saistību ar Amatu un Cēsu novadu. Interesentiem būs iespēja gūt priekšstatu arī par Amatas skolu un tās vēsturi.  

Piestājot un aplūkojot āra stendus, jebkurš nesteidzīgs ceļotājs varēs gūt ieskatu un pamudinājumu apmeklēt muzeju, lai rūpīgāk iepazītu Melānijas Vanagas daiļradi, komunistiskā režīma represijas un izsūtīto dzīvesstāstus.

Bijušās Amatas pamatskolas ēkā jau vairāk nekā 20 gadus darbojas rakstnieces Melānijas Vanagas muzejs. Tā ekspozīcija atspoguļo rakstnieces dzīvi un daiļradi, izsūtījumā pavadītos gadus un arī represēto novadnieku dzīvesstāstus.

Netālu no muzeja atrodas Svētakmens, kas ir politiski represēto piemiņas vieta un arī Sibīrijas zemnīca, līdzīga tai, kādā izsūtījumā dzīvoja Melānija Vanaga. Arī pie Svētakmens un zemnīcas ir izvietota informācija.

Stendi tiek izgatavoti un uzstādīti LEADER projekta "Informatīvo stendu izvietošana pie M. Vanagas muzeja" (projekta nr. Nr.23-09-AL18-A019.2202-000002) ietvaros, projekta kopējās izmaksas ir EUR 6864.57, tajā skaitā publiskais finansējums EUR 6178.11.

 

Datums: 2023. gada 3. oktobris