Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Sākoties jaunajam mācību gadam, atsāks kursēt skolēnu autobusi

Sākoties jaunajam mācību gadam, atsāks kursēt skolēnu autobusi

Foto: Lita Krone / LETA

Sākoties jaunajam mācību gadam, Cēsu novadā atsāks kursēt skolēnu autobusi, kas pielāgoti mācību iestāžu stundu grafikam. Skolēnu autobusu kursēšanas grafiks pieejams mācību iestādēs un tiks izsūtīts elektroniski skolēniem vai viņu vecākiem. Autobusi kursēs darbdienās, no 1.septembra līdz mācību gada beigām – nākamā gada 31.maijam.

Ja nokļūšanai uz izglītības iestādi tiek izmantots sabiedriskais transports, aktuālo tā kustības sarakstu aicinām meklēt tīmekļa vietnē www.1188.lv  vai pārvadātāja AS “CATA” tīmekļa vietnē.

Vēršam uzmanību, ka esošo ceļu remontdarbu dēļ, iespējama autobusu kavēšanās. Šobrīd būtiskākā kavēšanās iespējama posmā Stalbe - Cēsis, pārvietojoties ar sabiedrisko transportu no Pārgaujas uz Cēsīm un atpakaļ – autobuss var kavēties 15 – 20 minūtes. 

Braukšanas maksas atvieglojumi

Cēsu novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamiem un Cēsu novada izglītības iestāžu personāla braukšanas izdevumus par sabiedriskā transporta izmantošanu.

Personas, kurām tiesības uz braukšanas izdevumu atlīdzināšanu 100% apmērā:

  • vispārējās pamatizglītības iestāžu (1.-9.klase) skolēniem;
  • vispārējās vidējās izglītības iestāžu (10.-12.klase) skolēniem;
  • profesionālās ievirzes izglītības iestāžu skolēniem;
  • personālam, kurš veic pedagoģisko darbu Cēsu novada izglītības iestādē;
  • personālam, kurš veic saimniecisko darbu Cēsu novada izglītības iestādē.

Pašvaldība nesedz transporta izdevumus:

  • skolēnu pārvadājumiem brīvdienās, svētku dienās, izglītojamo brīvdienās, kā arī dienās, kad mācības izglītības iestādē nenotiek;
  • izglītojamiem, kuri pamatizglītības pakalpojumus saņem ārpus Cēsu novada administratīvās teritorijas;
  • par dienām, kad Izglītojamais nav apmeklējis Izglītības iestādi; 
  • maršrutos, kuros nodrošināts bezmaksas transports, līdz izglītības iestādei un atpakaļ. 

Braukšanas maksas atvieglojumi ir spēkā, ja personai ir derīga elektroniskā abonementa karte lietošanai maršrutā, ko izsniedz izglītības iestāde.

Ar saistošajiem noteikumiem “Kārtība, kādā Cēsu novada pašvaldība kompensē vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamiem un Cēsu novada izglītības iestāžu personāla braukšanas izdevumus par sabiedriskā transporta izmantošanu” var iepazīties ŠEIT.

Datums: 2023. gada 31. augusts