Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Uzsākta iniciatīvas "Tīri.Labi. Amatā" ieviešana

Uzsākta iniciatīvas "Tīri.Labi. Amatā" ieviešana
Biedrība “Amatas novada attīstības fonds” 2023.gada maijā parakstīja līgumu ar biedrību “Zaļā brīvība” par projekta “Tīri.Labi. Amatā” ieviešanu. Biedrība “Zaļā brīvība” finansiālu atbalstu sniedz projekta Zero waste city (Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem) ietvaros.
 
Iniciatīvas gaitā tiks veikti sekojoši uzdevumi:
  1. Sagatavotas un īstenotas piecas tematiskās darbnīcas/fokusgrupas iedzīvotājiem, uzņēmējiem un pašvaldības pārstāvjiem - Līvos, Ģikšos, Skujenē, Zaubē un Nītaurē;
  2. Par iniciatīvu un tās gaitā plānoto tiks informēta plašāka sabiedrība;
  3. Veikta priekšlikumu un problēmjautājumu kartēšanu, sagatavot priekšlikumu kopumu aprites ekonomikā balstītu rīcību ieviešanai Amatas apvienībā (rīcības, laika plānojums, nepieciešamie resursi, iesaistītie, kopienas atbildība).
Plānotais projekta ieviešanas laiks no 2023.gada 1.maija līdz 2023.gada 10.decembrim. Projekta kopējās izmaksas 1500.00 EUR.
 
Projekta mērķis ir palielinātu iedzīvotāju informētību un zināšanas par bezatkritumu dzīvesveidu, veicināt atbildīgākas un aprites ekonomikā balstītas rīcības gan mājsaimniecībās, gan pagastu centros, gan privātajā un publiskajā sektorā.
 
Aktivitāte tiek īstenota ar iniciatīvas Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem atbalstu, kuru Latvijā īsteno Cēsu novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Zaļā Brīvība” pateicoties The Coca-Cola Foundation finansiālajam atbalstam. Materiāls atspoguļo aktivitātes “Tīri.Labi Amatā” īstenotāja viedokli.
 
Datums: 2023. gada 30. maijs