Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Uzsākti būvdarbi Ieriķu stacijas energoefektivitātes paaugstināšanai

Uzsākti būvdarbi Ieriķu stacijas energoefektivitātes paaugstināšanai

Lai izveidotu telpas Ieriķu vietējās kopienas kultūras un citām sabiedriskām aktivitātēm, sākti būvdarbi energoefektivitātes paaugstināšanai pašvaldības ēkai ''Ieriķu stacija'', Ieriķos, Drabešu pagastā.

Veicot ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, tiks siltināti ēkas pamati, bēniņi, fasāde, mainīti logi, durvis, kā arī atjaunotas elektroinstalācijas un veikts iekštelpu kosmētiskais remonts.

Būvdarbus objektā veic SIA "Warss+", būvuzraudzību nodrošina SIA "AKORDA".

Ieriķu vietējai kopienai šobrīd trūkst telpu, kas darbotos kā kultūras centrs, kur īstenot vietējās kopienas aktivitātes, tāpēc paredzams, ka stacijas ēku varētu izmantot tieši šādām vajadzībām. Amatas apvienības pārvaldes redzējums ir attīstīt Ieriķu stacijas ēku, pārceļot uz to Ieriķu bibliotēku, kas tagad atrodas ierobežotās telpas tikai 40 m2 platībā. Atjaunojot Ieriķu stacijas ēku, tiktu saglabāts tās vēsturiskais šarms. Savukārt kādreizējo stacijas uzgaidāmo zāli ir iecere saglabāt kā centrālo ēkas telpu, kas paredzēta dažādām iespējamām kopienas aktivitātēm.

Projekts tiek finansēts Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformu un investīciju virziena 1.2. "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.3.i. investīcijas "Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti" īstenošanas noteikumu ietvaros. Atveseļošanas fonda finansējums: 410 727.61 EUR (četri simti desmit tūkstoši septiņi simti  divdesmit septiņi euro un 61 cents) bez pievienotās vērtības nodokļa. 

 

 

 

Datums: 2024. gada 10. jūnijs