Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pašdarbības kolektīvi turpina radīt!

Neraugoties uz pandēmiju un citām problēmām, pašdarbības kolektīvi Amatā turpina aktīvu darbību, un var droši teikt: mūsu kolektīvi turpina radīt! Pašdarbības kolektīvi turpina radīt!

Zaubē

Zaubes pagasta pasākumu organizatore Sandra Eglīte stāsta, ka Zaubē pašlaik aktīvi darbojas četri pašdarbības kolektīvi – Zaubes jauktais koris, Zaubes līnijdeju kolektīvs “Tik un tā…”, Zaubes 1.–4. klašu tautisko deju kolektīvs un Zaubes tautas lietišķās mākslas (TLM) rokdarbu pulciņš “Trejdeviņi”.

Zaubes jauktajam korim mēģinājumi norisinās trešdienās plkst.18.00. Mēģinājumos tiek apgūts
Dziesmu svētku repertuārs. Korī apvienojušies dziedoši, radoši, kopā būt griboši dziedātāji. Kora vadītājs –Rihards Rudzītis. Zaubes jauktais koris savā pulciņā aicina jaunus dalībniekus, pieteikšanās pie kora vecākās Anitas Knētas pa tālruni 26488960.

Zaubes līnijdeju kolektīva “Tik un tā…” vadītāja ir Irēna Rešetņika. Līnijdeju grupas repertuārā ir vairāk nekā 200 deju. Mēģinājumi norisinās pirmdienās plkst.18.30. Zaubes 1.–4. klašu tautisko deju kolektīva vadītāja ir Inese Daugaviete. Mēģinājumi notiek Zaubes pamatskolas telpās.

Zaubes tautas lietišķās mākslas (TLM) rokdarbu pulciņā “Trejdeviņi” pieejamas konsultācijas, rokdarbu pieteikšana un iesniegšana izstādēm ikvienam interesentam. Pieteikšanās pie Sandras Eglītes pa tālruni 26679328.

Skujenē
Skujenes Tautas namā darbojas Skujenes amatieru teātris un dejošanas pulciņš pirmsskolas vecuma bērniem. Skujenes kultūras pasākumu organizatore Solvita Krastiņa par saviem pašdarbniekiem ir lepna: “Esam priecīgi par atkalredzēšanos un kopā darbošanos. Rudenī pēc
bērnu kopšanas atvaļinājuma atgriezīsies sieviešu vokālā ansambļa vadītāja, un atsāksies ansambļa mēģinājumi. Atkārtoti tiks aicināti dejotgribētāji, lai atsāktu deju kolektīva darbību. Šis ierobežojumu, slimību laiks ir paretinājis dalībnieku skaitu pašdarbībā un kultūrā, bet ticu un
ceru, ka viss sakārtosies un viss būs labi! Visiem mums labu veselību!”

Amatā un Drabešos
Amatas pagasta kultūras pasākumu organizatore Taiga Krūmiņa ir gandarīta, ka beidzot var atsākties pilnvērtīgs darbs: “Amatas apvienības Amatas kultūras centra kolektīvi ar degsmi un divus gadus sevī turēto enerģiju ir atsākuši pilnvērtīgu darbu.” Viņa norāda, ka
prieks par vidējās paaudzes deju kolektīvu “Amata”, kurš darbu atsācis gandrīz pilnā sastāvā. Gatavojoties nākamgad plānotajiem Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem, kolektīvs apgūst obligāto repertuāru un 8.maijā Valmierā piedalīsies deju kolektīvu skatē.
Atsākoties pilnvērtīgai kolektīvu darbībai, atsākas arī koncertdarbība. Ir laiks aicināt ciemos draugu kolektīvus, kā arī pašiem doties koncertbraucienos. Deju kolektīvs “Amata” 9.aprīlī uz sadanci aicina draugu kolektīvus, bet 30.aprīlī dosies koncertbraucienā uz Naukšēniem.

Vīru koris “Cēsis” ziemas mēnešus pavadījis, filmējoties jaunajā vēsturiskajā spēlfilmā “Zeme, kas
dzied”. Šobrīd koris gatavojas sievu un vīru koru salidojumam Tukumā, kā arī nopietni gatavojas augustā plānotajam koncertam “Dziesma dejo, deja dzied” Mežaparka Lielajā estrādē.

Folkloras kopa “Ore” godam piedalījusies folkloras kopu un etnogrāfisko ansambļu skatē, iegūstot I kategoriju, tādējādi kļūstot par starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2022” dalībnieci.
Pilnā sastāvā darbojas arī kultūras centra līnijdeju grupa “Country girls”. Saņemti pirmie uzaicinājumi ar saviem priekšnesumiem kuplināt pasākumus kaimiņu kultūras namos. Tiek iestudētas jaunas dejas un gatavoti jauni deju uzvedumi, lai godam varētu piedalīties līnijdeju
čempionātā “Rīgas kauss 2022”, kas šogad norisināsies Rojā.

Nītaurē
Nītaures pagasta pasākumu organizators Rihards Vītols informē, ka Nītaurē pašlaik darbojas divi
pašdarbības kolektīvi – vokāli instrumentāli ansamblis un Nītaures jauktais koris.

Vokāli instrumentālā ansambļa mēģinājumi līdz šim notikuši otrdienās no plkst.18.00 līdz 23.00.
Mēģinājumu process ir intensīvs, jo notiek gatavošanās Koru kariem. Kamēr norit gatavošanās
Koru kariem, mēģinājumi pārcelti uz svētdienām no plkst.17.30 līdz 23.00. Šobrīd tiek strādāts pie kopēja projekta ar Zaubes jaukto kori pie dziesmas “Dzīvām saitēm siets” (mūzika un vārdi – Nītaures vokāli instrumentālā ansambļa vadītājs Rihards Vītols).

Nītaures jauktajam korim mēģinājumi notiek piektdienās no plkst.19.00 līdz 20.30 un svētdienās no plkst.16.00 līdz 17.30. Nītaures jauktais koris pašreiz gatavojas Koru kariem Morē, 2.aprīlī. Nītaures jauktā kora vadītāja – Alise Ketlere–Kaņepone.

Datums: 2022. gada 31. marts