Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Solis uz priekšu tehnoloģiju efektīvā izmantošanā – interaktīva lietotne par iesaisti atkritumu apsaimniekošanas sistēmā

Sākot no 8.februāra Cēsu novada iedzīvotājiem pieejama interaktīva lietotne “Laipa Plus”, kurā uz kartes attēlota informācija par noslēgtajiem atkritumu apsaimniekošanas līgumiem novada teritorijā. Pieejamā informācija dod iespēju pārliecināties par atkritumu apsaimniekošanas likuma un saistošo noteikumu ievērošanu sev tuvējā apkārtnē.

SIA “ZAAO” valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis: “Mums kā pašvaldību atkritumu apsaimniekotājam ir būtiski ne tikai nodrošināt un attīstīt iedzīvotāju vajadzībām atbilstošus pakalpojumus, bet spert soli tuvāk efektīvā tehnoloģiju izmantošanā un dalīties ar atbildīgajiem speciālistiem pašvaldībā ar informāciju par aktuālo situāciju ar noslēgtajiem atkritumu apsaimniekošanas līgumiem. Tas dod iespēju daudz efektīvāk un straujāk virzīties uz sakārtotu un ilgtspējīgu vidi.

Jau kopš 2015.gada pašvaldību rīcība ir līgumu tiešsaistes sistēma “Laipa”, kas pašvaldībām ļauj nodrošināt efektīvāku atkritumu apsaimniekošanas līgumu kontroli savā administratīvajā teritorijā un ir atbalsts gadījumu, kad atkritumu maisi nonāk dabā un citās neatbilstošās vietās, mazināšanai. Savukārt, apmeklējot jaunizveidoto “Laipa Plus” lietotni, aktuālo situāciju par noslēgtajiem atkritumu apsaimniekošanas līgumiem varēs uzzināt ikviens iedzīvotājs Cēsu novadā”.

Mūsdienīga interaktīvā lietotne “Laipa Plus” ir papildu rīks, kā uzraudzīt atkritumu apsaimniekošanas sistēmas darbību pašvaldību administratīvajās teritorijās. Tā atrodas interneta adresē www.zaao.lv/laipaplus vai ZAAO mājas lapā www.zaao.lv pirmajā lapā zem pogas “Laipa Plus”, kā arī novadu mājas lapās, kuru teritorijām karte pieejama: Cēsu novada mājas lapā www.cesis.lv, Smiltenes novada mājas lapā www.smiltenesnovads.lv un Saulkrastu novada mājas lapā www.saulkrasti.lv. Kartē punkti tiek attēloti pēc katra konteinera atrašanās GPS koordinātām. Daudzdzīvokļu māju kvartālos atzīmes punkts atrodas uz konteinera laukuma, nevis uz katras ēkas.

Atskatoties uz līdzšinējās līgumu tiešsaistes sistēmas “Laipa” darbību, redzam, ka tā ir būtiski ļāvusi palielināt noslēgto līgumu skaitu – pilsētu teritorijās noslēgto līgumu skaits tuvojas 95%, savukārt lauku teritorijās – 85%.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs: “Vides un atkritumu šķirošanas jautājumi allaž bijuši vieni no pašvaldības prioritātēm! Uzskatu, ka tieši pašvaldībām jārāda piemērs un jāveicina pieradumu maiņu sabiedrībā. Tāpēc jau 2000.gadā kā pirmā pašvaldība Latvijā sadarbībā ar ZAAO izveidojām infrastruktūru atkritumu šķirošanas nodrošināšanai. Tāpat esam pirmā pašvaldība Latvijā, kura parakstījusi “Zero Waste” apņemšanos un aktīvi strādā, lai mazinātu vai šķirotu atkritumus savās iestādēs. Sabiedrībai kopā jātiecas uz zaļu un sakārtotu vidi, kurā patīkami uzturēties gan pašiem, gan mūsu ciemiņiem, tāpēc aicinu lietot šo interaktīvo lietotni!”

Pašvaldības saistošie noteikumi par atkritumu apsaimniekošanu nosaka, ka nekustamā īpašuma īpašniekiem vai pārvaldītājiem ir pienākums iesaistīties atkritumu apsaimniekošanā, noslēdzot līgumu par radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Iedzīvotājiem, kuriem līgums nav noslēgts, pašvaldības izsaka brīdinājumu un aicina iesaistīties pašvaldības sistēmā, nodrošinot likumīgu atkritumu apsaimniekošanu.

Saistošo noteikumu ievērošanas kontroli veic Cēsu novada pašvaldības policija, kuru iedzīvotājiem lūgums informēt par pamanītajiem pārkāpumiem pa tālruni 8911 vai e-pastā: pasvalibas.policija@cesunovads.lv.

Līguma noslēgšanu var pieteikt ZAAO pa tālruni 64281250 (taustiņš 4), rakstot uz e-pastu zaao@zaao.lv (jānorāda pakalpojuma sniegšanas adrese, līgumslēdzējs, kontaktinformācija) vai aizpildot pieteikumu uzņēmuma mājaslapā www.zaao.lv, sadaļā „Pieteikt pakalpojumu”. Līguma parakstīšana notiks pa pastu vai ar elektronisko parakstu.

Atgādinām, cik svarīga ir katra mūsu iesaiste dabas resursu saudzēšanā, iesaistoties radīto atkritumu šķirošanā un to atgriešanā atpakaļ ekonomiskajā apritē. Atkritumu šķirošanai un bezmaksas nodošanai pašvaldības teritorijā ir izveidota infrastruktūra – EKO laukumi Cēsīs Bērzaines ielā 31 un Lapsu ielā 19, kā arī Augšlīgatnē, Dārza ielā 8, Jaunpiebalgā, Br.Kaudzīšu ielā 9, Priekuļos, Dārza ielā 10, Taurenes pagasta adresē “Nēķins”, poligonā “Daibe” Stalbes pagastā, tā pat pieejami arī EKO punkti. Cēsu pilsētas teritorijas privātmāju saimniekiem, Dukuru, Jāņmuižas, Līgatnes, Līgatnes pagasta, Priekuļu, Straupes administratīvo vietu centru privātmāju saimniekiem savā mājsaimniecībā ir iespēja izmantot individuālos šķirošanas konteinerus. Nodalot pārstrādājamos atkritumus no kopējās atkritumu plūsmas, samazinās arī ikmēneša mājsaimniecības izdevumi par nešķirotu atkritumu izvešanu. Jautājumu gadījumā lūgums apmeklēt uzņēmuma mājas lapu www.zaao.lv, interesēties par apmācību iespējām Dabas un tehnoloģiju parkā “URDA” www.urda.lv vai zvanīt ZAAO Klientu apkalpošanas speciālistiem tālr. 64281250.

ZAAO ir 8 pašvaldību atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums, un nodrošina kvalitatīvu atkritumu apsaimniekošanu, kas ietver atkritumu savākšanu, šķirošanu, uzglabāšanu, pārstrādi, pārkraušanu, pārvadāšanu, sagatavošanu apglabāšanai, apglabāšanu un sabiedrības izglītošanu vides jautājumos.

Zane Leimane
SIA “ZAAO”
sabiedrisko attiecību vadītāja
Datums: 2022. gada 9. februāris