Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija

Finansējuma avots:
ERAF
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
4 751 559,62 EUR
Kopējās izmaksas:
7 512 007,34 EUR
Projekts uzsākts:
16.01.2018
Projekts pabeigts:
31.12.2021
Projekta apraksts:

Līdz ar aktīvām diskusijām par izglītības sistēmas pārmaiņām nacionālā mērogā Cēsu novada pašvaldība   apņēmusies īstenot vairākus vērienīgus pasākumus novada skolu modernizēšanai. Pasākumi tiks īstenoti ar Eiropas Savienības atbalstu, Izglītības ministrijas īstenotā specifiskā atbalsta mērķa (SAM) 8.1.2. ietvaros, ieviešot projektu “Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija”.

Projekta mērķis ir sniegt ieguldījumu Cēsu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu infrastruktūrā, veicinot kompetenču pieejā balstītas izglītības attīstību un mūsdienu prasībām piemērotas mācību vides veidošanu.

Galvenās projekta darbības ietver četru  Cēsu novada izglītības iestāžu – Cēsu Valsts ģimnāzijas, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas, Cēsu Pilsētas vidusskolas un Cēsu 2.pamatskolas  modernizāciju, aprīkojot tās ar mūsdienīgiem informācijas un komunikāciju tehnoloģiju risinājumiem, attīstot dabaszinātņu mācību priekšmetu kabinetus, labiekārtojot sporta infrastruktūru, izveidojot ergonomisku mācību vidi, ka arī veidojot metodiskos centrus Cēsu Valsts ģimnāzijā un Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā. Projekta gaitā jau izveidota dienesta viesnīca Cēsu izglītības iestāžu audzēkņiem un izveidots metodiskais centrs Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā.

Plānotie rezultāti paredz četru  vispārējās izglītības iestāžu modernizāciju, dienesta viesnīcas izveidi, divu iestāžu sporta zonu labiekārtošanu.

Projekta “Cēsu novada izglītības iestāžu modernizācija” paredzētais īstenošanas laiks plānots, sākot no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas 2018.gada 16. janvārī līdz 2022.gada 30.jūnijs (kopā – 54 mēneši), un tā plānotais kopējais finansējums ir EUR 7 512 007,34, t.sk. ERAF finansējuma daļa EUR 4 751 559,62

Kontaktpersona
Sanita Breikša
E-pasts
sanita.breiksa@cesis.lv
Tālruņa numurs
64161818