Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei

Finansējuma avots:
ESF
Eiropas Struktūrfondi un citi finanšu instrumenti:
275 271,65 EUR
Kopējās izmaksas:
323 849,00 EUR
Projekts uzsākts:
18.04.2017
Projekts pabeigts:
31.03.2023
Projekta apraksts:

Projekts "Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei" paredz vērst iedzīvotāju uzmanību uz slimību profilakses un veselību veicinošu aktivitāšu nozīmi ikdienā, vienlaikus uzlabojot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem novada iedzīvotājiem.

Projekta galvenās aktivitātes ietver slimību profilakses konsultācijas un veselības rādītāju mērījumu veikšanu, dažāda veida kustību nodarbību organizēšanu, tajā skaitā, organizējot koptreniņus dažādās sporta disciplīnās Cēsu novada iedzīvotājiem, veselīgo vasaras nometņu organizēšanu skolas vecuma bērniem, kā arī izglītojošu semināru, lekciju un cita veida pasākumu organizēšanu.

Projektā plānotās aktivitātes balstās uz Cēsu novada vietējās situācijas analīzi un problēmsituāciju noteikšanu, tādējādi risinot mērķauditorijas vajadzības. Projektā tiek ievērots vienlīdzīgu iespēju sniegšanas princips, veidojot aktivitātes un pasākumus, kas ir plaši pieejami projektā definētajām mērķauditorijām - sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas, bērni, seniori un ikviens cits Cēsu novada iedzīvotājs. Projekts tiek īstenots no 18.04.2017.-31.03.2023.

Projekta kopējais finansējums ir 323 849,00 EUR, tajā skaitā ESF finansējums 275 271,65 EUR un valsts budžeta finansējums 48 577,35 EUR. Galvenais projekta plānotais rezultāts ir vismaz 1884 Cēsu novada iedzīvotāju iesaistīšanās slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumos un īstenoti 622 pasākumi no 2020.-2023.gadam.

Ar projekta plānu iepazīsties ŠEIT.

Par projekta aktualitātēm visā Latvijā uzzini ŠEIT.


2017. gada 18. aprīlī Cēsu novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/105 "Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanu, kura mērķis trīs gadu periodā ir vērst Cēsu novada iedzīvotāju, tajā skaitā sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju uzmanību uz slimību profilakses un veselību veicinošu aktivitāšu nozīmi ikdienā, vienlaikus uzlabojot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Cēsu novada iedzīvotājiem.

Projekta ietvaros tiks organizēti 30 veselības veicināšanas pasākumi ik gadu. Galvenās projekta aktivitātes ietver veselību veicinošus pasākumus - dažāda veida kustību nodarbību organizēšanu, tajā skaitā organizējot koptreniņus dažādās sporta disciplīnās Cēsu novada iedzīvotājiem, kas ietver jogas, nūjošanas un skriešanas nodarbības trenera klātbūtnē, TRX piekares sistēmas treniņus, distanču slēpošanu, kā arī kustību un deju nodarbības personām ar funkcionāliem traucējumiem. Papildus fiziskajām aktivitātēm tiks organizētas arī veselīgās vasaras nometnes skolas vecuma bērniem un maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu bērniem. Projekta ietvaros tiks organizēti arī semināri, lekcijas un cita veida izglītojošie pasākumi. Projektā plānotās aktivitātes balstītas uz Cēsu novada vietējās situācijas analīzi un problēmsituāciju noteikšanu, tādejādi risinot mērķauditorijas vajadzības.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 192,898.00 EUR. No tām 85%  ir ESF finansējums 163,963.30 EUR apmērā un  15% valsts budžeta finansējums 28,934.70 EUR apmērā.

Projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/105  "Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei" tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Kontaktpersona
Sanita Breikša
E-pasts
sanita.breiksa@cesis.lv
Tālruņa numurs
64161818