Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

VĒSTURISKO RAKSTNIEKU PARKU ATJAUNO MŪSDIENU LITERĀTI

VĒSTURISKO RAKSTNIEKU PARKU ATJAUNO MŪSDIENU LITERĀTI


10. maijā pulksten 11.00 Spāres muižas Rakstnieku parkā, piedaloties Latvijā atpazīstamiem literātiem, notiks Rakstnieku parka paplašināšana Baltā galdauta svētku noskaņās.

Blakus sen zaļojošajiem kokiem augt saņemas jauni, rakstnieku stādīti kociņi, un arī šajā dienā to skaits tiks palielināts. Rakstnieku parka Baltā galdauta svētkos piedalīsies un jaunus kociņus stādīs: Guna Roze, Rolanda Bula, Vilis Seleckis, Roalds Dobrovenskis, Velta Kaltiņa, Māra Svīre, Ilgonis Bērsons, Arnolds Auziņš, Māra Cielēna, Ilze Binde, Egils Šņore, Knuts Skujenieks, Lija Brīdaka, Dainis Rožkalns (grafiķis).

Pēc labi padarīta darba pasākuma apmeklētājiem būs iespēja dzirdēt gan autoru priekšlasījumus, gan stāstus, kas saistīti ar vienlīdz paliekošām vērtībām kā rakstīts vārds un stādīts koks, gan valstiskuma un patriotisma nozīmi apliecinošas dzīves pieredzes. Pasākumu, kas neapšaubāmi ir arī ilgtermiņa dāvana mūsu Latvijai simtgadē, noslēgs literatūrzinātniece, Latvijas Universitātes profesore, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķe Ausma Cimdiņa.

Pasākuma laikā būs iespēja iegādāties skatu kartiņas un iegūt šīs dienas viesu autogrāfus, par ziedojumiem iegādāties skolēnu darbiņus. Apģērbu un apavus lūdzam izvēlēties atbilstošus laikapstākļiem.

Par līdz šim paveikto Rakstnieku parka atjaunošanā pasākuma organizatorei Mārītei Rukmanei 2017.gadā piešķirta Aleksandra ?aka balva: par nozīmīgu darbu latviešu rakstnieku parka atjaunošanā Amatas novada Spārē un jaunatnes iesaistīšanu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā.

Šāds vēsturisks parks, kura izveidošanā būtu apvienojušies tik daudzi dzejnieki pirms 87 gadiem un atjaunošanā vienojušies vairāki šobrīd Latvijā populāri rakstnieki un dzejnieki ir unikāls - izmantosim iespēju būt tā paplašināšanas aculieciniekiem!

Interesi piedalīties šajā pasākumā lūdzam pieteikt līdz 7. maija pulksten 12.00, zvanot Mārītei Rukmanei 26558464 vai rakstot: mariterukmane@inbox.lv. Pieteikšanās obligāta.

Rakstnieku parka ideja radās 1930. gada 4. maijā, kad toreizējo Spāres Valsts sešklasīgo skolu un patversmi pēc Kārļa un Alvīnes Skalbergu aicinājuma apmeklēja Trauksminieku grupas literāti – Arvīds Borincs, Aleksandrs ?aks, Arvīds Grigulis, Jānis Grots, Valdis Lukss, Jānis Plaudis, Emils Skujenieks, Austra Skujiņa, Adolfs Talcis, Jānis Trimda, Pāvels Vīlips un Elvīra Bramberga. Pēc viesošanās, katrs no rakstniekiem pēc skolas pārziņa Kārļa Skalberga aicinājuma nolēma iestādīt vienu kociņu. Pēc 30 gadiem tradīciju turpināja Arvīds Grigulis, iestādot vēl vienu kociņu, viņa piemēram sekoja Valdis Lukss, Laimonis Vāczemnieks un Jānis Plotnieks. No šiem kokiem deviņi turpina zaļot vēl šodien.

Jau tolaik Spāres muiža ir bijusi ne tikai skola, bet arī radošu cilvēku iedvesmas centrs. Rakstnieku parka stādīšanas reize 1930.gadā nebija vienīgā, kad šeit pulcējušies radoši cilvēki, arī no 1928.gada viesu grāmatā ir atrodama pateicība par jauki pavadīto laiku dzejnieku rokrakstā.

Jauno koku stādījumā, kas veidots sākot no 2014.gada pirmā septembra, kad pirmais kociņš - liepa – iestādīts par godu novadniecei Melānijai Vanagai, ir koki kuri stādīti par godu tādiem labi zināmiem dzejniekiem un ar dzeju saistītām personībām kā: Inga Ābele, Antra Medne (Aleksandra ?aka muzeja vadītāja) un Andris Brežģis (?aka attāls radinieks), Jānim Rokpelnis, Valdis Atāls, Māra Zālīte, Edvīns Raups, Valdis Rūmnieks, Aivars Lapšāns. Lielāko daļu koku iestādījuši paši mākslinieki un visi kociņi ir pārziemojuši.

Šogad koku stādi iegādāti par projekta “Dārza pērles” līdzekļiem, kas piešķirti Igaunijas-Latvijas pārrobežu programmas ietvaros.

Šī publikācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.”

Informāciju sagatavoja:
Sabīne Mieze
Sabiedrisko attiecību speciāliste
MT: 26330366
Amatas novada pašvaldība
Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļa

 

Datums: 2018. gada 9. maijs