Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aktīvi norit būvniecības darbi Drabešu Jaunās pamatskolas ēkā Līvos

Kopš aprīļa Drabešu Jaunās pamatskolas ēkā Līvos notiek būvniecības darbi, lai paaugstinātu ēkas energoefektivitāti, atjaunotu inženiertīklus un uzlabotu ēkas funkcionalitāti, radot vizuāli un funkcionāli mūsdienīgu pirmsskolas izglītības iestādi Saskaņā ar noslēgto līgumu par būvdarbu veikšanu, darbus veic SIA Wood Constraction.

Ņemot vērā piemērotos laika apstākļus pavasara periodā, ir jau pabeigta ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšana, kā arī veikti pārbūves darbi daļā no ēkas, tai skaitā, pārbūvēta virtuves zona.

Pēc mācību procesa noslēgšanas, šobrīd darbi norit visā pirmsskolas izglītības iestādes ēkā, un tie tiek veikti saskaņā ar plānoto laika grafiku, paredzot, ka būvdarbi tiks pabeigti līdz 2019.gada beigām.

Jāmin, ka saskaņā ar energoauditora izstrādāto ēkas energosertifikātu, veicot energoefektivitātes pasākumus Drabešu Jaunās pamatskolas ēkā Parka iela 1, Līvi, Drabešu pagasts, Amatas novads, ir plānots līdz 2023.gadam samazināt primārās enerģijas patēriņu par 149 557 kWh/gadā.

Projekta iesniegumā iekļautās plānotās kopējās izmaksas ir 825477.13 EUR, no tām projekta attiecināmās izmaksas ir 514409.59 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 187 000 EUR apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 81855.43 EUR.

 

 

 

Projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana Amatas novada pašvaldības ēkā – Drabešu sākumskolā (Drabešu Jaunajā pamatskolā)" tiek realizēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" ietvaros.

Datums: 2019. gada 19. jūlijs