Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aprīlī tiek uzsākti būvdarbi Drabešu Jaunās pamatskolas ēkā Līvos

Aprīlī tiek uzsākti būvdarbi Drabešu Jaunās pamatskolas ēkā Līvos

Amatas novada pašvaldība, saskaņā ar iepirkuma rezultātiem, 2019.gada 29.martā ir noslēgusi līgumu par būvdarbu veikšanu Drabešu Jaunās pamatskolas ēkā Parka iela 1, Līvi, Drabešu pagastā ar SIA Wood Constraction.

Projektā paredzētas darbības gan ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai, gan telpu remontam, noslēgumā radot vizuāli un funkcionāli mūsdienīgu pirmsskolas izglītības iestādi.

Lai samazinātu enerģijas patēriņu un ēkas uzturēšanas izdevumus, plānoti sekojoši energoefektivitātes pasākumi:

  • ēkas norobežojošo konstrukciju siltumnoturības uzlabošana;
  • siltumapgādes infrastruktūras pārbūve;
  • moduļveida katlumājas ar granulu apkures katliem izbūve.

No 2019.gada aprīļa līdz būvdarbu pabeigšanai pirmsskolas izglītības pakalpojumi tiks nodrošināti Drabešu Jaunās pamatskolas ēkā Drabešos, vai citās Amatas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs, ja tāda nepieciešamība radīsies.

Pašvaldība ir izvirzījusi mērķi līdz 2023.gadam, īstenojot energoefektivitātes pasākumus Drabešu Jaunās pamatskolas ēkā Parka iela 1, Līvi, Drabešu pagasts, Amatas novads, samazināt primārās enerģijas patēriņu par 149 557 kWh/gadā.

Projekta iesniegumā iekļautās plānotās kopējās izmaksas ir 825477.13 EUR, no tām projekta attiecināmās izmaksas ir 514409.59 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 187 000 EUR apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 81855.43 EUR.

Projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana Amatas novada pašvaldības ēkā – Drabešu sākumskolā (Drabešu Jaunajā pamatskolā)" tiek realizēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" ietvaros.

Datums: 2019. gada 5. aprīlis