Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Drabešu Jaunās pamatskolas ēka ieguvusi jaunu elpu

Drabešu Jaunās pamatskolas ēka ieguvusi jaunu elpu

Rudens ir ražas novākšanas un krāsaino toņu laiks, kad daba, pirms apsegties un iegrimt snaudienā, sapošas un svin svētkus.

Arī Līvu ciematā, Drabešu Jaunās pamatskolas pirmsskoliņā, ir ražas novākšanas laiks! Remontdarbi strauji tuvojas noslēgumam. Ir pilnībā pabeigtas grupu telpas un tajās jau izvaskotas grīdas, ir sākušies grupu iekārtošanas darbi.

Pirmsskolas ēka ieguvusi jaunu elpu. Katra grupa ir ar atšķirīgu raksturu un krāsu- ir grupas, kurās krāsu toņi liecina, ka esiet iegrimuši okeāna dzidrajos ūdeņos, citā grupas telpā – Jūs sevi sajutīsiet kā pieneņu pļavā, bet ieejot citā grupā – Jūs sajutīsiet sevi ceriņu mākonī. Ir pat padomāts par pašiem jaunākajiem pirmsskoliņas audzēkņiem. Viņu guļamistaba ir kā mīļās mammas klēpis, maigs un mierīgs.

Ēkas savienotājgaitenis mūs pārsteidz ar saules gaismas fragmentiem.

Sakām lielu paldies atsaucīgajiem un akurātajiem būvdarbu veicējiem, īpašu paldies Ērikam Baueram, par mūsu mēbeļu uzglabāšanu, Amandas tētim par ātro palīdzību mēbeļu pārvešanas darbos.

Šobrīd notiek aktīva rosība grupu iekārtošanas darbos, lai jau pēc divām nedēļām varam visi kopā apmeklēt pirmsskoliņu. Uz tikšanos!

Drabešu Jaunās pamatskolas ēka Līvos tiek pārbūvēta projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Amatas novada pašvaldības ēkā – Drabešu sākumskolā (Drabešu Jaunajā pamatskolā)" ietvaros un tā plānotās kopējās izmaksas ir 825477,13 EUR, no tām projekta attiecināmās izmaksas ir 514409,59 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 187 000 EUR apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 81855,43 EUR.

Projekts "Energoefektivitātes paaugstināšana Amatas novada pašvaldības ēkā – Drabešu sākumskolā (Drabešu Jaunajā pamatskolā)" tiek realizēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas "Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Paisuma,
Amatas novada
Drabešu Jaunās pamatskolas direktore

Datums: 2019. gada 10. oktobris