Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Siltināšanas projekta īstenošana Drabešu Jaunās pamatskolas ēkā Līvos

Amatas novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par siltināšanas projekta īstenošanu Drabešu Jaunās pamatskolas ēkā Līvos

Amatas novada pašvaldība 2018.gada 29.oktobrī ir noslēgusi vienošanos par projekta "Energoefektivitātes paaugstināšana Amatas novada pašvaldības ēkā – Drabešu sākumskolā (Drabešu Jaunajā pamatskolā)" īstenošanu, kas tiks realizēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" otrās projektu iesniegumu atlases kārta "Energoefektivitātes paaugstināšana un atjaunojamo energoresursu izmantošana ārpus nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās".

Projektā ietvaros tiks veikti darbi ēkas norobežojošo konstrukciju siltumnoturības uzlabošanā un siltumapgādes infrastruktūras pārbūvē, savukārt lai sasniegtu rādītāju par enerģijas daudzumu, kas saražota no atjaunojamiem energoresursiem, tiks uzstādīta moduļveida katlumāja ar granulu apkures katliem. Vienlaikus projekta ietvaros tiks veikts arī bērnudārza telpu remonts un komunikāciju pārbūve, kas tieši nav saistīta ar energoefektivitātes palielināšanu, bet nepieciešama bērnudārza telpu pielāgošanai mūsdienu prasībām.

Projekta īstenošanas ilgums ir 16 mēneši, plānojot, ka ēkas siltināšanas pasākumi tiks veikti 2019.gada vasarā.

Pašvaldība ir izvirzījusi mērķi līdz 2023.gadam, īstenojot energoefektivitātes pasākumus Drabešu Jaunās pamatskolas ēkā Parka iela 1, Līvi, Drabešu pagasts, Amatas novads, samazināt primārās enerģijas patēriņu par 149 557 kWh/gadā.

Projekta iesniegumā iekļautās plānotās kopējās izmaksas ir 825477.13 EUR, no tām projekta attiecināmās izmaksas ir 514409.59 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 187 000 EUR apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 81855.43 EUR.

Datums: 2018. gada 30. oktobris