Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka apmeklētāju centrs - skates "Gada labākā būve 2019" 3.kārtas finālā

Skates "Gada labākā būve Latvijā 2019", kas notiek sadarbībā ar PERI, žūrija - 51 eksperts, kuri pārstāv 18 Latvijas būvniecības nozares profesionālās organizācijas, kā arī augstskolas, valsts un pašvaldību institūcijas, nolēma skates trešajai kārtai - finālam virzīt 41 būvi no 90, kuras piedalās skatē.
Nominācijā "Koka būve" finālā ir iekļuvusi Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka apmeklētāju centra ēka.

Jaunā apmeklētāju centra būvniecība īstenota Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" sadarbības projekta "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos" (Nr.5.5.1.0/17/I/004) ietvaros. Amatas novada pašvaldība projektu īsteno sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību, kas ir projekta vadošais partneris.

Datums: 2020. gada 4. marts