Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Āraišu ezerpils Arheoloģiskā parka brīvdabas ekspozīcija papildināta ar aizsargceltni

Āraišu ezerpils Arheoloģiskā parka brīvdabas ekspozīcija papildināta ar aizsargceltni

Āraišu ezerpils brīvdabas ekspozīcija ir papildināta ar būtisku elementu - aizsargceltni, kuras būvniecība nupat noslēgusies.

Aizsargceltne ir būvēta kā eksperimentālās arheoloģijas objekts, atjaunojot apbūves kaujas eju divās malās – dienvidu un rietumu, to priekšā izveidojot platformas, kā arī žogu ar vārtiem, tādā veidā eksponējot attiecīgā perioda apbūves koptēlu. Izveidoto konstrukciju izmēri atbilst arheoloģisko izrakumu laikā fiksētajiem izmēriem.

Āraišu ezerpils aizsargceltnes pārbūves būvprojekta autore ir arhitekte Kristīne Veinberga, kas aizsargceltnes projektēšanā - kaujas ejas, platformas, žoga un vārtu pārbūvē ir izmantojusi jau 1985.gadā izstrādāto restaurācijas projektu. Atsevišķas detaļas papildinātas, izmantojot J.Apala arhīva zīmējumus.

Āraišu ezerpils aizsargceltnes pārbūve tika veikta Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" sadarbības projekta "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos" (Nr.5.5.1.0/17/I/004) ietvaros. Amatas novada pašvaldība projektu īsteno sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību, kas ir projekta vadošais partneris.

 

Informāciju sagatavoja:
Zane Pīpkalēja
Amatas novada pašvaldības
Projektu vadītāja
Tālr. 29152186

Datums: 2020. gada 8. jūlijs