Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā pabeigta projekta realizācija

2020.gada vasarā ir pabeigtas visas aktivitātes, kas tika plānotas projekta "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos" ietvaros – Āraišu ezerpils arheoloģiskā parka apmeklētāju centrā ir iekārtota jauna patstāvīgā ekspozīcija, savukārt Āraišu ezerpils brīvdabas ekspozīcija ir papildināta ar būtisku elementu - aizsargceltni.

Jau iepriekš ziņots, ka projekta "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos" ietvaros 2019.gadā tika uzbūvēts jauns apmeklētāju centrs, kura būvdarbus veica SIA "Ekers" un šī ēka skatē "Gada labākā būve Latvijā" koka ēku kategorijā ieguva 2.vietu. Savukārt 2020.gada pirmajā pusē apmekle?tāju centrā tika izveidota pastāvīgā ekspozīcija, kurā izzinošā veidā iepazīstamas izrakumos iegūtās oriģinālās liecības un arheologa Jāņa Apala stāsts. Ekspozīcijas dizaina koncepciju izstrādāja Dizaina birojs H2E.

Vēl viena no projekta aktivitātēm bija saistīta ar Āraišu ezerpils brīvdabas ekspozīcija papildināšanu – aizsargceltnes atjaunošanu. 2020.gada vasarā tika veikti būvdarbi un to rezultātā ir pabeigts un nodots ekspluatācijā mītnes aizsargbūves fragments, kas sastāv no kaujas ejas, platformas, žogiem un ieejas vārtiem un rada priekšstatu par tā laika aizsardzības metodēm un nozīmi. Āraišu ezerpils aizsargceltnes pārbūves būvprojekta autore ir arhitekte Kristīne Veinberga, kas aizsargceltnes projektēšanā - kaujas ejas, platformas, žoga un vārtu pārbūvē ir izmantojusi jau 1985.gadā izstrādāto restaurācijas projektu. Atsevišķas detaļas papildinātas, izmantojot J.Apala arhīva zīmējumus.

 

Sadarbības projekts "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos" (Nr.5.5.1.0/17/I/004) tika īstenots Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" ietvaros. Amatas novada pašvaldība projektu īsteno sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību, kas ir projekta vadošais partneris.

 

 

 

 

Datums: 2020. gada 24. septembris