Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Āraišu ezerpils arheoloģiskajā parkā top Āraišu ezerpils aizsargceltne

Amatas novada pašvaldība 2020.gada 17.februārī ir noslēgusi līgumu ar SIA "Warss+" par Āraišu arheoloģiskā parka Āraišu ezerpils aizsargceltnes pārbūvi, un šobrīd norit sagatavošanās darbi, lai 2020.gada pirmajā pusgadā pabeigtu aizsargceltnes būvniecību.

Āraišu ezerpils aizsargceltnes pārbūve notiek saskaņā ar arhitektes Kristīnes Veinbergas izstrādāto būvprojektu, kurā norādīts, ka Āraišu ezerpils aizsargceltnes - kaujas ejas, platformas, žoga un vārtu, pārbūves pamatā ir 1985.gadā izstrādātais restaurācijas projekts un tajā dotie risinājumi. Atsevišķas detaļas papildinātas no J.Apala arhīva zīmējumiem. Projektā paredzēts atjaunot I apbūves kaujas eju divās malās – dienvidu un rietumu, to priekšā platformas, kā arī žogu ar vārtiem, tādā veidā eksponējot attiecīgā perioda apbūves koptēlu. Visām projektētām konstrukcijām paredzēti izmēri, kas atbilst fiksētajiem dabā arheoloģisko izrakumu laikā. Visās būvju un konstrukciju redzamajās daļās netiek lietoti mūsdienu fiksējošie elementi (skrūves, savilces, u.c.). Aizsargceltnes tiek būvētas kā eksperimentālās arheoloģijas objekti, un būvniecības laikā pašvaldība konsultējas ar arheoloģi Zigrīdu Apalu, lai nodrošinātu autentiskumu izrakumu laikā konstatētajam, un vienlaikus pagarinātu koka konstrukciju ekspluatācijas laiku un tās būtu ilglaicīgākas.

Āraišu ezerpils aizsargceltnes pārbūve tiek veikta Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" sadarbības projekta "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos" (Nr.5.5.1.0/17/I/004) ietvaros. Amatas novada pašvaldība projektu īsteno sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību, kas ir projekta vadošais partneris.

Datums: 2020. gada 20. marts