Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Āraišu ezerpils eksperimentālajai ēkai - 40!

Āraišu ezerpils eksperimentālajai ēkai - 40!

Šogad aprit 40 gadu, kopš arheologa Jāņa Apala vadībā uzcelta pirmā eksperimentālā Āraišu ezerpils dzīvojamā ēka. 1981. gada vasarā arheologs Jānis Apals ar domubiedru grupu sāka pirmā namiņa būvniecību, tas notika vēl pirms rekonstrukcijas būvēšanas uz ezera salas.

Par prototipu tika izvēlēta pirmās apbūves ēka – viena no vislabākā stāvoklī atklātajām un konstruktīvi sarežģītākajām dzīvojamām ēkām. Tās projektu izstrādāja J.Apals un konsultēja arhitekts Dzintars Driba Ēku 45 dienās uzcēla pieci arhitektūras studenti.

Celtniecībā izmantoja gan mūsdienu darbarīkus, gan seno darbarīku kopijas. Decembra pirmajā nedēļas nogalē, vienā no pirmajām īsti aukstajām dienām, Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā tikās daļa no šiem studentiem, tagad arhitektiem - Einārs Vilnis, Agnis Lukšēvics un Aivars Lācis, kā arī J. Apala dzīvesbiedre, arheoloģe Zigrīda Apala un toreizējā Cēsu rajona arhitekte Vija Caune. Klātesošie dalījās sirsnīgās atmiņās par laiku pirms 40 gadiem un to, kā tapa pirmā eksperimentālā ēka jeb "proves namiņš" karstā vasarā.

Viņu stāstījums tika iemūžināts videomateriālā un tas būs pieejams arī plašākai publikai.

Šodien ir laiks jauniem eksperimentiem un pieredzei. Arī šajā gadā uzsākta jauna eksperimentālā namiņa būvniecība, to vada Āraišu ezerpils Arheoloģiskā parka arheoloģe Laura Lēģere, un darbus veic vēsturnieks Edgars Žīgurs un amatnieks Andris Roze. Arī viņi bija klātesoši pasākumā par godu eksperimentālā nama 40. jubilejai.

Aicinām brīvdienās apmeklēt Āraišu ezerpils ekspozīciju Apmeklētāju centrā. Ekspozīcijā ir iespēja aplūkot orģinālpriekšmetus, kas atrasti Āraišu ezerpils izrakumos, uzzināt par zemūdens arheoloģijas aizsākumiem Latvijā un harizmātisko arheologu Jāni Apalu, kas sekojot norādēm teikās atrada ezerpilis.

 

Apmeklētāju centra būvniecība īstenota Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" sadarbības projekta "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos" (Nr.5.5.1.0/17/I/004) ietvaros. Amatas novada pašvaldība projektu īsteno sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību, kas ir projekta vadošais partneris.

“Šis/ī atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.”

 

Datums: 2021. gada 9. decembris