Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Radoša pēcpusdiena Āraišos - "Senatne un lukturi ezerpilī"

Radoša pēcpusdiena Āraišos -

Janvāra sākumā notika jaunā Cēsu novada muzeju un kultūras mantojuma institūciju projekta “Nosūtījums uz muzeju!” atklāšanas svētki un iesaistīto dalībnieku programmu prezentācijas.

Plecu pie pleca, Ĩetri Cēsu novada muzeji un kultūras mantojuma institūcijas - Āraišu ezerpils arheoloģiskais parks, Cēsu Vēstures un mākslas muzejs, Eduarda Veidenbauma muzejs "KalāĨi" un Piebalgas muzeju apvienība "Orisāre", radījuši programmas cilvēku labsajūtas un labjūtības uzlabošanai muzejos.

Āraišu ezerpils Arheoloģiskais parks piedāvā programmu radošai pēcpusdienai "Senatne un lukturi ezerpilī", lai nelielā kompānijā iepazītu Āraišu ezerpils un apkārtnes stāstu, nesen atvērto pastāvīgo ekspozīciju un pagatavotu gaismas lukturi senā mezglošanas tehnikā.

Šis piedāvājums īpaši domāts tiem, kas jūtas sevi izsmēluši un noguriši, nerod prieku un iedvesmu turpmākajiem darbiem, un vēlas izvēdināt galvu ārpus ikdienišķā. Programmas Āraišu ezerpils Arheoloģiskais parks un Cēsu Vēstures un mākslas muzejs/ Cēsis History and Art Museum būs pieejamas ar 1.februāri, bet Eduarda Veidenbauma memoriālajā muzejā “KalāĨi” un Orisārē, Piebalgas muzeju apvienībā ar 1.maiju. Katra vieta ir sagatavojis savai tematikai atbilstošu programmu, kopā apmeklētājiem piedāvājot bagātīgu un daudzveidīgu pieredzi.

Aicinām apmeklēt Āraišu ezerpils Arheoloģisko parka piedāvāto programmu un ekspozīciju Apmeklētāju centrā. Ekspozīcijā ir iespēja aplūkot orģinālpriekšmetus, kas atrasti Āraišu ezerpils izrakumos, uzzināt par zemūdens arheoloģijas aizsākumiem Latvijā un harizmātisko arheologu Jāni Apalu, kas sekojot norādēm teikās atrada ezerpilis.

Apmeklētāju centra būvniecība īstenota Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" sadarbības projekta "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos" (Nr.5.5.1.0/17/I/004) ietvaros. Amatas novada pašvaldība projektu īsteno sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību, kas ir projekta vadošais partneris.

"Šis/ī atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu."

Datums: 2022. gada 1. februāris