Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Projekts "Latvijas un Igaunijas kopīgā Militārā Mantojuma tūrisma produkts"

Projekts "Latvijas un Igaunijas kopīgā Militārā Mantojuma tūrisma produkts"

Projekta mērķi

Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta "Military Heritage" mērķis ir izveidot Latvijas un Igaunijas vienotu militārā mantojuma tūrisma produktam ar kopīgu identitāti, tādejādi piesaisītot vairāk vietējos un ārzemju tūristus militārā mantojuma objektiem. Pārrobežu darbība projekta ietvaros uzlabo tūrisma objektu tīkla profesionālo līmeni abās valstīs. Izveidojoties vienotam produktam ar kopīgu identitāti, tiks piesaistīti vairāk vietējie un ārzemju tūristi.

Plānots apvienot 150 – 170 dažādus militārā mantojuma objektus (muzeji, kolekcijas, ekspozīcijas, ēkas, būves u.c.) Latvijā un Igaunijā, veikt objektu uzlabojumus, izstrādāt vienotu Militārā mantojuma tūrisma produkta vizuālo identitāti un marķēt projektā iesaistītos objektus ar informatīvām zīmēm, izgatavot drukātos materiālus – Militārā mantojuma produkta ceļvedi un tūrisma brošūru. Militārā mantojuma tūrisma produkta informācija būs pieejama arī interneta vietnē. Projekts veicinās sabiedrības izpratni par procesiem un notikumiem Latvijas un Igaunijas kopīgajā vēsturē pēdējo 100 gadu laikā. Vienots produkta mārketings un tā reklamēšana radīs lielāku publicitāti un interesi kā centieni piesaistīt uzmanību atsevišķām vietām.


Projekta rezultāti

Projekta vispārējais mērķis ir piesaistīt reģionam vairāk tūristu.

1) Izstrādāt un popularizēt 1 kopīgu pārrobežu militārā mantojuma tūrisma produktu, integrējot jaunus un esošus individuālos militārā mantojuma tūrisma objektus Igaunijā un Latvijā,

2) Attīstīt 1 pārrobežu tīklu produkta funkcionēšanai, tālākai attīstībai un popularizēšanai

3) Uzlabot 36 apskates vietas – militārā mantojuma tūrisma objektus.

Projekta budžets: Projekta kopējais budžets ir 1 928 992,39 EUR, no tā ERAF Interreg Estonia-Latvia programmas ieguldījums ir 1 639 643,53 EUR un projekta partneru līdzfinansējums ir 289 348,86 EUR.

Projekta periods: 01.01.2020 – 31.12.2022.

Projekta mājaslapa: militarais.celotajs.lv

Programmas mājaslapa: estlat.eu

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma.

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Datums: 2020. gada 10. februāris