Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Tiek iegādātas mēbeles deinstitucionalizācijas projektam Spārē

Tiek iegādātas mēbeles deinstitucionalizācijas projektam Spārē

Amatas novada pašvaldība ir veikusi iepirkumu un noslēgusi piegādes līgumus, lai iegādātos mēbeles deinstitucionalizācijas projekta ietvaros pārbūvētajās ēkās Spārē. Mēbeļu iegāde tiek veikta projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Amatas novada Spārē" (projekta nr. 9.3.1.1/18/I/018) ietvaros.

2020.gadā, lai izveidotu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūru, Amatas novada Spārē tika veikti būvdarbi trīs ēkās, izveidojot dienas aprūpes centru, sociālās rehabilitācijas centru un grupu dzīvokļu ēku.

Lai varētu nodrošināt iepriekš minētos pakalpojumus, pārbūvētajās ēkās ir nepieciešams iegādāties jaunas mēbeles, lai tās būtu funkcionālas un piemērotas klientu vajadzībām.

Amatas novada pašvaldība projektu "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Amatas novada Spārē" īstenoja saskaņā ar Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu. Projektā izveidota sekojoša sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūra:

  • Sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem. Atbilstoši plānotajam, šeit tiks sniegts sociālās rehabilitācijas pakalpojums 18 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem.
  • Grupu dzīvokļu ēka, kurā būs pieejamas normatīviem atbilstošas 10 vietas pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurā tika jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 12 vietas dienas aprūpes centra pakalpojumā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • Specializētās darbnīcas personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurā tika jaunizveidotas normatīviem atbilstošas 10 vietas specializēto darbnīcu pakalpojumā pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

Projekts "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Amatas novada Spārē" (projekts nr. 9.3.1.1/18/I/018) tiek realizēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Zane Pīpkalēja
Amatas novada pašvaldības
Projektu vadītāja

Datums: 2021. gada 19. marts