Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Turpinās būvdarbi deinstitucionalizācijas projekta īstenošanai Spārē

Turpinās būvdarbi deinstitucionalizācijas projekta īstenošanai Spārē


Neskatoties uz ārkārtas stāvokļa izsludināšanu saistībā ar vīrusa Covid-19 izplatību, Amatas pagasta Spārē turpinās būvdarbi, un būvdarbu veicējs SIA "SANART" ievēro visas prasības, ko nosaka ārkārtas stāvoklis.

Par aktualitātēm projektā var uzzināt ReTV sagatavotajā sižetā

Projekta attiecināmie izdevumi ir 373 889,21 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 208 053,65 EUR apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 9 833,66 EUR.

Projekts "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Amatas novada Spārē" (projekts nr. 9.3.1.1/18/I/018) tiek realizēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Datums: 2020. gada 6. aprīlis