Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

2020.gadā Amatas novada pašvaldība īstenojusi trīs ERAF projektus

2020.gads no teritorijas attīstības viedokļa bija ļoti darbīgs, jo tika īstenoti vairāki apjomīgi projekti, kuru sagatavošana ilga jau no 2016.gada. Amatas novada pašvaldība šajā gadā īstenoja trīs ERAF projektus par kopējo summu EUR 1 676 599:

1) projekts "Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos", kura ietvaros tika uzbūvēts jauns apmeklētāju centrs Āraišos, izveidota ekspozīcija un atjaunots aizsargceltnes fragments. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 787268,95, no kurām EUR 300 000 ir Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) un valsts budžeta finansējums.

2) projekts "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Amatas novada Drabešu pagasta Ieriķos", kura ietvaros tika pārbūvēts Cecīļu ielas un Kumadas ielas krustojums un atjaunots Lielās ielas segums. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 327 007,99, no kurām EUR 277 956,80 ir ERAF un valsts budžeta finansējums.

3) projekts "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Amatas novada Spārē", kura ietvaros tika pārbūvētas trīs ēkas Spāres pamatskolas teritorijā, lai šeit izveidotu infrastruktūru sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai - dienas aprūpes centru, grupu dzīvokļus un sociālās rehabilitācijas centru. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 562 322,24, no kurām EUR 346 613,10 ir ERAF un valsts budžeta finansējums.

 

 

Informāciju sagatavoja:
Zane Pīpkalēja
Amatas novada pašvaldības
Projektu vadītāja
Tālr. 29152186

Datums: 2020. gada 30. novembris