Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ieriķos pabeigti būvdarbi uzņēmējdarbībai būtiskas infrastruktūras attīstībai

Ieriķos pabeigti būvdarbi uzņēmējdarbībai būtiskas infrastruktūras attīstībai

Amatas novada Drabešu pagasta Ieriķos ir pabeigti būvdarbi divos objektos – Cecīlu ielas un Kumadas ielas krustojumā un Lielajā ielā, un Amatas novada pašvaldības Apvienotā būvvalde ir pieņēmusi šos objektus ekspluatācijā.

Kā jau iepriekš tika minēts, būvdarbi tika veikti kopš 2020.gada aprīļa. Cecīļu ielas un Kumadas ielas krustojumu pārbūves darbus veica SIA "8 CBR", savukārt Lielās ielas seguma atjaunošanas darbus veica SIA "Limbažu ceļi".

Būvdarbi tika veikti saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem, tie tika veikti kvalitatīvi un noteiktajos termiņos.

Projekta "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Amatas novada Drabešu pagasta Ieriķos" tiek realizēts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības" ietvaros.

Projekta īstenošanas rezultātā, izveidojot un uzlabojot satiksmes infrastruktūru, labumu gūs vismaz 6 mazie un vidējie uzņēmēji, tiks izveidotas 10 jaunas darbavietas un nodrošinātas 416 197,41 EUR privātas investīcijas. Šos rezultātus plānots sasniegt līdz 2023. gada 31. decembrim, un to sasniegšanā būtiska loma ir SIA "Ekju", kas jau līdz šim ir veicis apjomīgas investīcijas savās ražotnēs, tādējādi nodrošinot nepieciešamos rādītājus šī projekta īstenošanai.

Projekta kopējas izmaksas plānotas 483 980,85 EUR apmērā, no kuram 409 637,33 EUR ir ERAF finansējums un 18 072,24 EUR ir valsts budžeta dotācija pašvaldībai.

 

Informāciju sagatavoja:
Zane Pīpkalēja
Amatas novada pašvaldības
Projektu vadītāja
Tālr. 29152186

 

Datums: 2020. gada 20. augusts