Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aicina darbā Cēsu novada Nītaures pagasta valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vadītāju

Aicina darbā Cēsu novada Nītaures pagasta valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vadītāju

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde aicina darbā
Cēsu novada Nītaures pagasta valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (VPVKAC) vadītāju

 

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde aicina darbā komunikablu, aktīvu klientu centra vadītāju, kurš ir gatavs intensīvam darbam pakalpojumu centru sistēmā, kā arī ar latvija.lv un spēj strādāt, nosakot prioritātes. Ja šis amats šķiet interesants, gaidām pieteikumu!

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • sismaz I līmeņa augstākā izglītība;
 • praktiska darba pieredze klientu apkalpošanas un dokumentu pārvaldības jomā;
 • teicamas datora lietošanas (MS Office programmas, Internet, elektroniskā dokumentu vadības sistēma) un biroja tehnikas lietošanas prasmes;
 • ar darba pienākumu izpildi saistīto normatīvo aktu pārzināšana;
 • labas saskarsmes, komunikācijas spējas;
 • spēja patstāvīgi plānot, organizēt un kontrolēt savu darbu īsā un ilgstošā laika periodā.

Galvenie pienākumi:

 • informēt, konsultēt un sniegt valsts iestāžu – Nodarbinātības valsts aģentūras, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Valsts ieņēmumu dienesta un citu valsts iestāžu e-pakalpojumus, kas ir VPVKAC sniegto pakalpojumu grozā;
 • konsultēt par pakalpojumu pieprasīšanai nepieciešamajām darbībām, dokumentiem (piedāvāt klientiem iesniegumu veidlapas, sniegt konsultāciju par to aizpildīšanu);
 • reģistrēt pakalpojumus pakalpojumu vadības sistēmā www.pakalpojumucentri.lv sniegtos minimālajā pakalpojumu grozā iekļautos pakalpojumus un konsultācijas;
 • sniegt konsultatīvu un praktisku atbalstu klientiem valsts pārvaldes portālā www.latvija.lv esošo e-pakalpojumu pieteikšanā, darbā ar datoru;
 • atbildēt uz VPVKAC saņemtajiem zvaniem, risināt nestandarta situācijas, nodrošinot klientus ar nepieciešamo informāciju un iesakot pareizo problēmas risinājuma secību;
 • sadarboties ar Cēsu novada pašvaldības un Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes struktūrvienībām un administratīvajā teritorijā esošajām iestādēm;
 • nodrošināt Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes kases darbību Nītaurē;
 • veikt saņemtās korespondences reģistrēšanu elektroniskajā dokumentu aprites sistēmā FIBU, kā arī kontrolēt dokumentu izpildes termiņus.

Piedāvājam:

 • algu (bruto) 1030,00 EUR;
 • pilna laika slodzi uz nenoteiktu laiku;
 • veselības apdrošināšanu pēc nostrādātiem 3 mēnešiem;
 • labus darba apstākļus;
 • draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.

Pieteikuma vēstuli, dzīves aprakstu (CV) un prasībām atbilstošas izglītības un papildizglītības dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pastu: amata@cesunovads.lv (parakstītus ar drošu elektronisko parakstu) vai iesniegt personīgi vai pa pastu Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldei, “Ausmas”, Drabešu pagasts, Cēsu novads, LV-4101, līdz 2022.gada 30.novembrim.
 
Informācija par personas datu apstrādi.
Pārzinis personas datu apstrādei ir Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu novada centrālā administrācija”, Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101, tālrunis 64161800, elektroniskā pasta adrese: dome@cesunovads.lv.
Personas datu apstrādes nolūks – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai.
Papildu informācija par personas datu apstrādi šī nolūka ietvaros pieejama mājaslapā www.cesis.lv sadaļā "privātuma politika".

Datums: 2022. gada 21. novembris